Sotaveteraanit, puolisot ja lesket

Veteraanikuntoutuksen tavoitteena on että veteraanit vuosittain saisivat kuntoutusta, virkistystä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Krigsveteraner

Sotainvalidien, puolisoiden ja leskien kuntoutus

Tavoite

Keskeinen tavoite on yksilöllisen, turvallisen ja tehokkaan kuntoutuksen ja hoidon tarjoaminen asiakkaan tarpeiden mukaan. Kuntoutuksen tarkoitus on ikäihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen.

Kuntoutusmuodot

Sotainvalidi voi valita seuraavista:

- Laitoskuntoutus
- Päiväkuntoutus
- Avokuntoutus

Geritriminkuntoutus ja hoito

Meillä on 30 vuoden kokemus ikäihmisten kuntoutuksesta ja hoidosta. Meillä on kuntouttava hoito-ote. Kohtaamme asiakkaamme kunnioituksella. Olemme kaksikielinen kuntoutuslaitos.

Kuinka hakea kuntoutusta

Sotainvalidit, puolisot ja lesket voivat hakea kuntoutusta. Kuntoutuksen kesto riippuu sotainvaliditeetin asteesta.Sotainvalidi voi jakaa kuntoutuksensa puolisonsa kanssa jos haluaa. Laitoskuntoutuksen kesto on 14-28 vuorokautta sotainvalideille, 14 vuorokautta puolisoille ja leskille.

Kuntoutuspaikkaa haetaan Valtiokonttorilta

Seuraavat voivat saada kuntoutusta Valtiokonttorin maksusitoumuksella:

- Sotainvalidit

- Sotainvalidien puolisot

- Vaikeavammaisten sotainvalidien puolisot ja lesket

- Sotalesket

Puoliso-ja leskikuntoutus

Myös sotainvalidien puoliso ja leski voivat hakea kuntoutusta.

Seuraavilla on oikeus kuntoutukseen:

-      Puoliso, jos sotainvalidin haitta-aste on vähintään 30 %

-      Leski, jos sotainvalidin haitta-aste oli vähintään 30 %

-      sotalesket

Maksusitoumus on haettava etukäteen Valtiokonttorilta. Geritrimin palveluneuvoja auttaa hakemuksen tekemisessä.

Makor och änkor

Sotaveteraanit

Miksi veteraanikuntoutusta Geritrimissä

- Meillä on pitkäkokemus ikäihmisten kuntoutuksesta ja hoidosta.
- Yksilöllinen, turvallinen ja tehokas kuntoutus

- Ystävällinen kohtaaminen
- Olemme kaksikielinen kuntoutuslaitos

Kuntoutusmuodot

Sotaveteraani voi valita seuraavista:

   
- Laitoskuntoutus
- Päiväkuntoutus
- Avokuntoutus

Kuinka hakea kuntoutusta

Hakemuksen tekee veteraani itse, omainen tai hoitaja. Kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitaan hoitavan lääkärin laatima lääkärinlausunto/ kuntoutussuunnitelma. Lääkärinlausunto saa olla korkeintaan vuoden vanha.

Kuntoutuspäätöksentekee veteraanin oman kunnan terveyskeskus. Kuntoutusjakson pituus riippuu veteraanin toimintakyvystä ja kuntoutustarpeesta. Veteraani voi jakaa kuntoutuksen puolisonsa kanssa. Ulkomailla asuvat veteraanit hakevat kuntoutusta Valtiokonttorin kautta.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutus ei maksa mitään sotaveteraanille ja hänen puolisolleen. Kunta korvaa veteraanin kuntoutuskustannukset ja Kela maksaa kaikki matkakorvaukset kuntoutusmatkoista.

Lotta Svärd-kuntoutus

Miksi Lottakuntoutusta Geritrimissä

- Yksilöllinen, turvallinen ja tehokas kuntoutus

- Ystävällinen ja kunnioittava kohtaaminen

- Kuntouttava työote

Kuntoutusmuodot

Lotta voi valita seuraavista:

   
- Laitoskuntoutus
- Päiväkuntoutus
- Avokuntoutus

Kuntoutusjakson pituus

- Kuntoutusjakso on 10 vuorokautta per vuosi.
- Kuntoutus päivä-, avo- ja kotihoidossa Lotta Svärdsäätiön mukaan

Kuinka hakea kuntoutusta

- Kuntoutushakemus tehdään Lotta Svärd-säätiölle.
- Geritrimin palveluneuvoja auttaa tarvittaessa hakemuksen tekemisessä.


Erityisryhmät

Kuntoutusta voivat saada:

- Henkilöt, joille Sota-arkisto on myöntänyt todistuksen palvelusta eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä.
Huom! Todistusta ei voi enää hakea sota-arkistosta.


- Henkilöt, jotka vuosien 1939–1945 sotien aikana ovat palvelleet ulkomaalaisina vapaaehtoisina osallistuen varsinaisiin sotatoimiin Suomen puolustusvoimien joukoissa ja jotka asuvat joko Suomessa tai entisen Neuvostoliiton alueella.


- Karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella osallistuneet, jotka ovat saaneet Valtiokonttorilta kuntoutusoikeuden.


- Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneet henkilöt, jotka ovat saaneet Valtiokonttorista kertakorvauksen iskujen johdosta tai ovat saaneet Valtiokonttorilta kuntoutusoikeuden.


Kuntoutusmuodot


- Laitoskuntoutus
- Päiväkuntoutus
- Avokuntoutus

Tarjoamme

Keskeinen tavoite on tarjota yksilöllistä, turvallista ja tehokasta kuntoutusta ja hoitoa asiakkaan tarpeiden pohjalta. Kuntoutuksen tavoite on tukea ikäihmisen fyysistä toimintakykyä niin, että hän pärjää itsenäisesti arkisessa elämässään mahdollisimman kauan.


Miksi kuntoutusta Geritrimissä?


- Meillä on pitkä kokemus ikäihmisten kuntoutuksesta ja hoidosta.
- Kuntouttava työote
- Yksilöllinen, turvallinen ja tehokas kuntoutus
- Kunnioittava ja ystävällinen kohtaaminen.
- Olemme kaksikielinen kuntoutuslaitos.


Lisätiedot:


Palveluneuvoja: Carola Lagerström 040- 5446114