Kontakt information

Fyll i formuläret så tar vi kontakt så snabbt som möjligt.
Eller ring, e-posta eller besök oss på vårt kontor.

Kontakt information

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
team bild

Geritrim

Vi är en tvåspråkig inrättning med högt ställda kvalitetskrav och vår verksamhet och organisation är specialiserad på geriatrisk rehabilitering och vård.

Stärkandet av den fysiska, psykiska och kognitiva funktionsförmågan hör till de mest grundläggande delarna av äldrevården. Det här är vi väl medvetna om på Geritrim. Därför erbjuder vi våra kunder, samarbetspartners och kommuner nya tjänster och koncept, med vars hjälp man i förebyggande syfte kan identifiera brister och svagheter som inverkar på funktionsförmågan hos seniorer.

På Geritrim jobbar vi alltid med utgångspunkt från att återställa eller stärka funktionsförmågan.

“ Vår ambition är att skapa välmående, rehabilitering och livsglädje för våra seniorer och åldringar i regionen “

Nanoksis

Hygienen är viktig hos oss

Våra utrymmen har behandlats med Nanoksis antimikrobiella Fotonit®-beläggning, som skapar trygga och säkra beröringsytor samt förebygger spridningen av sjukdomar. Den antimikrobiella beläggningen förstör sjukdomsframkallande virus och bakterier från ytorna dygnet runt.  

Fotonit® är en inhemsk, självdesinficerande högteknologisk lösning som sköter om beröringsytor och människor på ett hållbart sätt.  

Beläggningen är en hållbar och innnovativ lösning till hygienutmaningar som gör att vi kan agera ansvarsfullt.

Läs mera

Våra förmän

team bild elisabeth
Elisabeth Ekholm
Personalchef
Kirsi
Kirsi Widberg
Avdelnings skötare
Karoliina
Karoliina Saari
Förman för fysikaliska avdelningen
Susanne
Susanne Klemets
Förman för kök- och städavdelningen
Peter riddare
Peter Riddar
Ansvarig läkare
Team bg

Kontakt information

Fyll i formuläret så tar vi kontakt så snabbt som möjligt.
Eller ring, e-posta eller besök oss på vårt kontor.

Kontakta oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.