Krigsveteraner, makor & änkor

Målet med veteranrehabiliteringen är att veteranerna årligen ska få rehabilitering, rekreation och socialt umgänge.

Krigsveteraner

Rehabilitering för krigsinvalider, makor och änkor

Mål

Det centrala målet är att erbjuda en individuell, trygg och effektiv rehabilitering och vård, utgående från klientens behov. Rehabiliteringen avser stöda den äldres fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga.

Rehabiliteringsformer

Krigsinvaliden kan välja antingen:
   
- Anstaltsrehabilitering
- Dagrehabilitering
- Rehabilitering i öppenvård

Geritrim rehabilitering och vård

Vi har 30 års erfarenhet av att rehabilitera och vårda äldre människor. Rehabiliterande arbetssätt och vård. Vi bemöter klienten med värdighet och respekt. Vi är en tvåspråkig rehabiliteringsinrättning

Hur ansöker man om rehabilitering

Krigsinvalider, makor och änkor kan söka om rehabilitering. Längden för krigsinvalidernas rehabilitering beror på krigsinvalidens invaliditetsgrad. Krigsinvaliden kan dela sin rehabiliteringsperiod med sin maka om han så vill. Anstaltsrehabiliteringens längd varierar emellan 14–28 dygn för krigsinvalider, änkor och makor 14 dygn

Rehabiliteringsplats ansöks via statskontoret

Följande kan få ersättning för rehabilitering via Statskontoret

- Krigsinvalider

- Krigsinvaliders makor

- Svårt skadade krigsinvaliders makor och änkor

- Krigsänkor

Maka och änkerehabilitering

Också krigsinvalidens maka och änka har möjlighet att ansöka om rehabilitering.

Följande har rätt till rehabilitering

- Maka, om invalidens invaliditetsprocent är minst 50%

- Änka vars krigsinvaliditet varit minst xx%

- Krigsänkor

Betalningsförbindelsen ansöks på förhand från Statskontoret. Rådgivningsarbetaren vid Geritrim hjälper till med ansökan.

Makor och änkor

Krigsveteraner

Varför veteranrehabilitering vid Geritrim

- Vi har lång erfarenhet att rehabilitera och vårda äldre människor.
- Individuell, trygg och effektiv rehabilitering
- Vänligt bemötande
- Vi är en tvåspråkig rehabiliteringsinrättning

Rehabiliteringsformer

Krigsveteranen kan välja antingen:
   
- Anstaltsrehabilitering
- Dagrehabilitering
- Rehabilitering i öppenvård

Hur ansöker man om rehabilitering

Ansökan görs av veteranen själv, anhörig eller sköterska. Som bilaga till rehabiliteringsansökan behövs ett läkarutlåtande/rehabiliteringsplan av vårdande läkare. Läkarutlåtandet får vara högst ett år gammalt.

Beslutet att få rehabilitering görs vid hälsocentralen i veteranens hemkommun. Rehabiliteringsperioden är beroende av funktionsförmågan och behovet av rehabilitering. Veteranen kan dela rehabiliteringen med sin maka. Veteraner i utlandet ansöker om rehabiliteringen via Statskontoret.

Rehabiliteringens kostnader

Rehabiliteringen förorsakar inte kostnader för frontveteraner och hans maka. Kommunen ersätter frontveteranens rehabiliteringskostnader och Folkpensionsanstalten betalar alla nödvändiga resekostnader till frontveteraner och makor/makar som har varit på rehabilitering.

Lotta svärd-rehabilitering

Varför lottarehabilitering vid Geritrim

- Individuell, trygg och effektiv rehabilitering
- Rehabiliterande arbetssätt
- Respektfullt och vänligt bemötande

Rehabiliteringsformer

Lotterna kan välja antingen:
   
- Anstaltsrehabilitering
- Dagrehabilitering
- Rehabilitering i öppenvård

Rehabiliteringsperiodens längd

- Anstaltsrehabiliteringsperioden är 10 dygn per år.
- Rehabilitering i dag-, öppen- och hemvård enligt Lotta Svärdstiftelsens beslut.

Hur söker du om rehabilitering

- Ansökan om rehabilitering görs till Lotta-Svärd-stiftelsen.
- Rådgivningspersonen vid Geritrim hjälper vid behov till med ansökan.


Specialgrupper

Möjligheten att få rehabilitering gäller följande personer:

- Personer som av Krigsarkivet har fått intyg över sin tjänst i vissa uppgifter i anslutning till Finlands krig.
Obs! Detta intyg utfärdas inte längre av Krigsarkivet.


- Personer som under krigen 1939–1945 har varit utländska frivilliga och deltagit i de egentliga krigshandlingarna inom finska försvarsmaktens trupper och som bor antingen i Finland eller inom det forna Sovjetunionens område.


- De som har deltagit i evakueringen av boskap från krigsområdet och som har beviljats rehabiliteringsrätt av Statskontoret.


- Personer som har drabbats av sovjetiska partisanangrepp och som av denna anledning beviljats engångsersättning eller rehabiliteringsrätt av Statskontoret.


Rehabiliteringsformer

Som rehabiliteringsform kan du välja:

 
- Anstaltsrehabilitering
- Dagrehabilitering
- Rehabilitering i öppenvård

Vi erbjuder

Det centrala målet är att erbjuda en individuell, trygg, och effektiv rehabilitering och vård utgående från klientens behov. Rehabiliteringens mål är att stöda den äldres fysiska funktionsförmåga så att han/hon klarar sig i det dagliga livet på egen hand så självständigt som möjligt.


Varför på rehabilitering vid Geritrim?


- Vi har lång erfarenhet att rehabilitera och vårda äldre människor.
- Rehabiliterande arbetssätt
- Individuell, trygg och effektiv rehabilitering utgående från egna förutsättningar
- Respektfullt bemötande av klienten.
- Vi är en tvåspråkig rehabiliteringsinrättning.


Tilläggsuppgifter:


Rådgivningsarbetare: Carola Lagerström 040- 5446114